Bračni ugovor

Razvod i djeca

Podjela imovine

Ostavina

 

 

 

Mi smo zagrebački odvjetnički ured i ured za mirenje orijentiran na pravne odnose vezane za obitelji & obiteljska poduzeća.

Glavni zadatak Odvjetničkog ureda & Ureda za mirenje CIKAČ je zastupanje i savjetovanje domaćih stranaka, kao i stranaka s njemačkog govornog područja (Austrija i Njemačka), u pravnim stvarima, a osobito u sljedećim područjima hrvatskog prava:

  • Obiteljsko pravo

  • Nasljedno pravo

  • Medijacija u obiteljskom & nasljednom pravu

  • Family Business Mediation / Medijacija u obiteljskom poduzetništvu

Naš cilj je pratiti stranku od početka do uspješnog završetka projekta ili sudskog postupka, te stajati na raspolaganju stranci uvijek kada je to potrebno.

Kako bismo uvijek bili u mogućnosti zadovoljiti potrebe naših stranaka i ponuditi im kvalitetna pravna rješenja, kontinuirano radimo na poboljšavanju i produbljivanju naših stručnih znanja i sposobnosti osobito kroz:

  • prisustvovanje stručnim skupovima i konferencijama iz područja prava u zemlji i inozemstvu
  • članstva u stručnim i profesionalnim udrugama (Hrvatska odvjetnička komora, Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora, Hrvatsko-austrijska trgovinska komora, DAV-Deutscher Anwalt Verein...)
  • razmjenu iskustava s pravnim stručnjacima iz zemlje i inozemstva (Njemačka, Austrija itd.)
  • usavršavanje znanja stranih jezika (engleski i njemački)
  • praćenje stručne pravne domaće i strane literature.

Hrvatska

Austrija 

Njemačka

Ovo su države iz kojih najšeće dolaze naše stranke, kao i karta svijeta (niže) sa markiranim državama iz kojih dolaze naše stranke: